Autori zastupljeni u Zbirci

Nikola - Koka Janković

Rođen je1926. godine u Kragujevcu.

Akademiju za likovne umetnosti završio je u Beogradu 1950. godine, u klasi profesora Sretena Stojanovića, a dve godine kasnije 1952. postdiplomske studije kod istog profesora.

Na mesto nastavnika za predmet Obrada gipsa na Akademiji za likovne umetnosti u Beogradu postavljen je 1955. godine, a zbog izrazitih crtačkih kvaliteta po potrebi je predavao i crtanje (večernji akt).

Za asistenta na Akademiji za likovne umetnosti, za predmet vajanje, izabran je 1958. godine, a 1965. za docenta , da bi 1970. godine bio izabran za vanrednog profesora.

Bio je član grupe "Samostalni", "Beogradske grupe" i Društva srpskih umetnika "Lada".

Prvi put izlaže 1947. godine, a prvu samostalnu izložbu otvara 1971. godine u Valjevu. Redovni profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu bio je do novembra 1992. godine.

Živi i radi u Beogradu.

Kupačica
Kupačica1965. Bronza, 35 x 12 x 9 cm

Portret balerine
Portret Save Šumanovića
Kupačica
Portret Voje Čolanovića
Portret čika Dače
Portret Nandora Glida
Autoportret
Vojnik