Autori zastupljeni u Zbirci

Majda Kurnik

Rođena je 1920. godine u Šalama kod Velenja.

Učiteljsku školu završava u Ljubljani 1941. godine i kraće vreme radi kao učiteljica u Petroči. Iste godine cela njena porodica biva proterana od strane Nemaca u Srbiju.

Tokom 1942. i 1943. godine uči slikarstvo u večernjoj slikarskoj školi Mladena Josića u Beogradu, a septembra 1943. upisuje se na Akademiju za likovnu umetnost u Beogradu.

S jeseni 1944. aktivno se uključuje u NOB, u sastavu III armije, kao član likovne sekcije Propagandnog odeljenja i jedina žena slikar.

Slikarske studije u klasi profesora Ivana Tabakovića, Đorđa Andrejevića-Kuna i Marka Čelebonovića završava na Akademiji za likovne umetnosti u Beogradu 1949. godine. Od 1949. do 1951. godine saradnik je Državne majstorske radionice Mila Milunovića. Član ULUS-a je od 1951. godine.

Umrla je u Beogradu 1967. godine.

Ženski portret
Ženski portretTempera na hartiji, 16,5 x 11,5 cm

Mrtva priroda
Portret Bore Milića
Mrtva priroda s portretom Maklena Mosijenka
Smokve
Žena sa detetom
Dečak
Ženski portret