Autori zastupljeni u Zbirci

Milorad Bata Mihailović

Rođen je 1923. godine u Pančevu.

Posle završene gimnazije upisuje Pravni fakultet, koji ubrzo napušta.

Na Akademiju za likovne umetnosti u Beogradu upisuje se 1946. godine, da bi je već 1947. sa svojim istomišljenicima napustio i otišao da slika u Zadru gde su osnovali "Zadarsku grupu".

Bio je član grupe "Jedanaestorica", prvi put izlaže 1947. godine, a prvu samostalnu izložbu otvara 1951. godine u Beogradu.

Godine 1952, sa svojim prijateljima iz "Zadarske grupe", prelazi u Pariz gde se stalno nastanjuje.

Umro je u Parizu 2011. godine.

Kovitlac
KovitlacGrafika u boji, 30,5 x 48,5 cm

Pejzaž
Autoportret
Bura
Kompozicija
Začarani krug
Kovitlac