Autori zastupljeni u Zbirci

Mirjana Mihać

Rođena je 1924. godine u Zavidovićima.

Završila je grafički odsek na Akademiji za likovnu umetnost u Beogradu i specijalni tečaj u klasi profesora Mihaila Petrova. Godine 1949. postavljena je za jednog od prvih asistenata Akademije.

Redovni profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, za predmet slikanje, bila je do oktobra 1989. godine.

Umrla je u Beogradu 29.avgusta 2006.

Predeo - Dan
Predeo - Dan1966. Ulje na platnu, 65 x 54 cm

Ženski portret
Za stolom
Predeo - Dan
Portret Ksenije Divjak
Radomir Reljic