Autori zastupljeni u Zbirci

Vladeta Petrić

Petrić, Gojka, Vladeta. Rođen u Beogradu 26. novembra 1919. godine.

Završio: gimnaziju sa višim tečajnim ispitom, Akademiju za likovne umetnosti u Beogradu - vajarski odsek (1946) sa Specijalkom (1948), u klasi Sretena Stojanovića. Od 1951-1954. bio sradnik Državne majstorske radionice vajara Antuna Augostinčića u Zagrebu.

U javni umetnički život stupio novembra 1945, kada je prvi put javno izlagao na II izložbi ULUS-a u Beogradu, od 28. novembra do 28 decembra 1945. godine.

Od tada izlagao na velikom broju izložbi ULUS, Oktobarski salon, Jugoslovenski trijenale i dr. Imao dve samostalne izložbe u Beogradu: Galerija ULUS, i Galerija Doma JNA.

Izveo veći broj radova i radova-bista na javnom mestu, pored ostalog: spomenik NOB u Ljubotinju, sportske figure oko stadiona JNA u Beogradu, memorijalnu skulpturu u Osvejčimu-Aušvic, spomenik Filipu Kljajiću u Zvorniku.

U oblasti primenjenih umetnosti izradio niz pehara u srebru koje je Predsednik Republike poklanjao šefovima država; veći broj štafetnih palica i medalja; bakarni pano 2 x 4 m u Vojno-naučnom institutu u Beogradu; dekorativni pano u staklu i gvožđu u zgradi Jugoeksporta u Beogradu.

Godine 1947. dobio nagradu Komiteta za kulturu Vlade NR Srbije.

Nosilac Partizanske spomenice 1941.

Zaključno sa 31. avgustom 1951. bio na službi u JNA. Od 15. septembra 1961. do 28. februara bio direktor Muzeja 25. maj u Beogradu.

Bio je sekretar sreskog komiteta KPJ, član saveta za kulturu NR Srbije, član Upravnog odbora ULUS-a. Od 1967. godine predsednik Udruženja likovnih umetnika Srbije.

Odlikovan: Ordenom za hrabrost, Ordenom zasluga za narod II reda, Ordenom bratstva i jedinstva II reda, Ordenom rada sa crvenom zastavom.

Umro je u Čačku 29. novembra 1970. godine, neposredno pošto je u Galeriji "Nadežda Petrović" otvorio izložbu Oktobarskog salona.

Portret
Portret1965. Gips, 38 x 25 x 25 cm

Zverokradica
Portret
Portret M.
Portret
Zverokradica