Autori zastupljeni u Zbirci

Zoran Petrović

Rođen je u Sakulama 1921. godine.

Aktivno je učestvovao u NOB kao referent za kulturu bataljona za vezu III armije i član dramske, a potom i likovne sekcije Propagandnog odeljenja. Prvi put izlaže 1945. godine u Novom Sadu sa grupom slikara III armije.

Po završetku rata upisuje se na Akademiju za likovne umetnosti u Beogradu i završava je 1948. godine, a specijalni tečaj u klasi profesora Đorđa Andrejevića-Kuna 1949. godine, kada je izabran za jednog od prvih asistenata Akademije.

Bio je član grupe "Samostalni" i jedan od osnivača "Decembarske grupe". Jedan je od osnivača umetničkih kolonija. Od 1975. godine počinje da se bavi skulpturom na principu varenog i livenog gvožđa.

Pored slikarstva i vajarstva bavi se literaturom; napisao je sedam dramskih tekstova od kojih su najviše izvođeni "Selo Sakule, a u Banatu" i "Pendžeri ravnice", šest radio-dramskih tekstova, TV dramu "Slike Bezarovih", scenario za igrani film "Hitler iz našeg sokaka" (sa Vladimirom Tadejom), sedam monodrama pod zajedničkim nazivom "Banatska kazivanja", mapu crteža i teksta "Mašinobalada" (1958-66) te dve knjige proze "Selo Sakule, a u Banatu" 1969. i 1986. (u izdanju Matice srpske) i "A nad Banatom strašila" (1987, izdavač "Vuk Karadžić").

Bio je redovan profesor Akademije likovnih umetnosti u Beogradu.

Umro je u Beogradu, 1996. godine.

Beli friz
Beli friz1960. Ulje na kartonu, 49 x 63 cm

Kompozicija
Beli friz
Mašinski elementi i noć
Pejzaž sa belim
Glava
Zeleni vitez
Spreman za napad
Mali prgavi agresor
Brzo ubojito oružje