Autori zastupljeni u Zbirci

Milica Ribnikar

Rođena u Beogradu 1931. godine.

Akademiju likovnih umetnosti završila 1951. godine u Beogradu. saradnik je majstorske radionice Tome Rosandića od 1951. do 1956. godine, sa kojim prvi put izlaže 1954. godine. Pored niza lirskih portreta radi i figurine u punoj masi. Autor je spomenika na Crnom Vrhu (1961) i spomenika herojima Jerkoviću i Dabiću na Dovari kod Užica (1968).

Prvu samostalnu izložbu imala je u Beogradu 1954. godine. Izlagala je na kolektivnim izložbama koje su prezentovale vajare Beograda i Srbije, a i sa grupom "Lada".

Umrla je u Beogradu, 2002. godine.

Ženska figura s ogrlicom
Ženska figura s ogrlicom1952. Gips, 170 x 50 x 40 cm

Ženski portret
Portret
Figurina
Sedeća figura
Ženska figura s ogrlicom
Figurina