Autori zastupljeni u Zbirci

Ljubica - Cuca Sokić

Rođena je u Bitolju 1914. godine.

Gimnaziju, u kojoj je profesor crtanja bila Zora Petrović, pohađa u Beogradu, da bi se 1930. godine upisala u Umetničku školu, a potom na Akademski tečaj kod profesora Bete Vukanović, Ljube Ivanovića i Ivana Radovića.

Od 1936. godine boravi u Parizu, gde 1937. prvi put izlaže sa grupum Jugoslovenskih umetnika u Galerie de Paris. Po povratku iz Pariza, 1939. godine, prvi put samostalno izlaže u umetničkom paviljonu "Cvijeta Zuzorić" u Beogradu. Jedan je od osnivača grupe "Desetorica".

Za profesora Akademije za likovne umetnosti postavljena je 1948. godine i radila je do penzionisanja, 1972. godine. Kao profesor osniva fond za nagrađivanje studenata "Mali format".

Za dopisnog člana SANU izabrana je 1968. a za redovnog 1978. godine. Pored slikarstva bavila se ilustracijom knjiga, pretežno za decu i stalni je saradnik časopisa "Pionir", "Poletarac", Zmaj" (od samog početka izlaženja časopisa), a takođe je radila i skice za nekoliko filmova.

Umrla je u Beogradu 9. januara 2009.

Zeleni enterijer
Zeleni enterijer1964. Ulje na platnu, 65 x 54 cm

Zeleni enterijer
Sto u enterijeru