Prethodne izložbe. Do 2014.

Dijalog - Željan Pavić i Mihailo Petković

Otvaranje izložbe: 27. oktobar 2015. u 19:00
Izložba je otvorena do: 27. novembar 2015.

Dvojica umetnika Željan Pavić i Mihailo Petković u svome slikarstvu, kao i u sklupturi (Petković) imaju podudarnosti, više tehničke prirode, bliske enformelskom načinu građenja slike, ali različitog estetskog pristupa i likovnog senzibiliteta. Kako je naziv ove izložbe Dijalog, možemo reći da ovde imamo dve vrste dijaloga: njihov međusobni, kao i njihov zajednički dijalog sa "istorijskim" enformelom. Enformel po svojim tehničkmim karakteristikama, dozvoljava mogućnost stalne "prepravke" i "bogaćenje" izraza, kada umetnik shvata suštinu enformela.

Izložbe od 2013. do 2014. godine

Dijalog - Grafike srpskih i bosansko hercegovačkih grafičara stasalih posle 2000 (2013), Milan Kešelj (2013), Zoran Todović (2013), Zoran Petrović (2013), Izložba radova studenata završne godine Departmana likovnih umetnosti Akademije umetnosti u Novom Sadu (2013), Umetnička kolonija Bačka Topola (2013), Svetovi i junaci - Pozorišni muzej Vojvodine (2013), Rajko Mamuzić i Beogradska grupa (2013), Slikari kontinuiteta - Slikarstvo Beogradske grupe (2013), "UOMINI ILLUSTRI / Savremeni portret" (2013 - 2014), Borbeni realizam i socijalistički realizam (2013 - 2014).

Izložbe od 2012. do 2013. godine

Dušan Todorović (2012), Rajko Karišić (2012), Čovek. Reka - Slikarstvo podunavskih zemalja (2012), Zoran Petrović (2012), 61. godišnja izložba članova SULUV-a (2012), Biljana Vuković (2012), Umetnost ili život - Nova umetnost sedamdesetih, Izbor iz Vujičić kolekcije (2012), Grafika ovde i sada (2012), Ankica Oprešnik (2012), Umetnička kolonija na Starom sajmištu - Umetnici iz zbirke Rajka Mamuzića (2012 - 2013).