Prethodne izložbe. Do 2014.

Izložbe od 2008. do 2009. godine

Olga Jevrić (2008), 57. godišnja izložba SULUV (2008), Mira i Sava Sandić (2008), Telo u novom milenijumu (2008), Vizantijski motivi u delima autora iz zbirke (2008), Grafika, metod umetničkog istraživanja (2009), Kanadska grafika (2009), New Vision - Laslo Moholji Nađ (2009), Zoran Petrović (2009), Kukla - ruske pozorišne lutke (2009), Slika grada, Novi Sad u likovnim umetnostima (2009), Milan Stanojev (2009), Žan - Klod Delaland - Život u fotografiji (2009), Umetnička grafika i savremeni mediji (2009).

Izložbe od 2005. do 2007. godine

Pejzaži iz zbirke (2005), Grafike iz zbirke (2005), Portreti iz zbirke (2005), Skulpture iz zbirke (2005), Jovan Soldatović (2005), Aleksandar Luković (2006), Multi medijalna prezentacija Galerije (2006), Ljubica Sokić (2006), Edo Murtić (2006), Majda Kurnik (2006), Aleksandar Tomašević (2007), Mića Popović (2007), Izložba 100 porteta (2007), Petar Omčikus (2007), Mario Maskareli (2007), Petar Lubarda (2007), Petar Omčikus i Kosa Bokšan (2007), Slavoljub Bogojević (2007).

Izložbe od 1995. do 2004. godine

Aleksandar Luković (1995), Mladen Srbinović (1995), Mića Popović (1995), Milica Ribnikar (1996), Zoran Petrović (1996), Portret u delima autora iz Zbirke (1996), Ksenija Divjak (1997), Lazar Vujaklija (1997), Miloš Bajić (1997), Mario Maskareli (1998), Petar Omčikus (1998), B. Petrović, S. Maksimović, J. Soldatović (1998), Aleksandar Tomašević (1999), Ljubica Sokić (1999), Boža Ilić (2000), Ljubinka Jovanović Mihailović (2000), Dragutin Cigarčić (2000), Aleksandar Luković (2001), Mića Popović (2001), Kosara Bokšan (2001), Izložba poklona 1990 - 2001 (2001), Ksenija Divjak (2002), Milan Popović (2002), Boško Petrović (2002), Stevan Maksimović (2002), Olivera Kangrga (2003), Umetnicka kolonija Ečka (2003), Lazar Vozarević (2003), Branko Filipovic Filo (2004), Danica Antić (2004).