Prethodne izložbe. Od 2014.

Dubravka Lazić: Odrastanje – LenkPlay

Otvaranje izložbe: 9. februar 2018. u 19:00
Izložba je otvorena do: 9. mart 2018.

Izložba umetničkih radova različitih likovnih tehnika autorke dr Dubravke Lazić pod nazivom "Odrastanje – LenkPlay". Na izložbi će biti izložene analogne crno bele fotografije, fotogrami, kombinovane tehnike i digitalni printovi. Serijal se nadovezuje na prethodnu samostalnu izložbu radova "Lenogrami" iz 2011. godine, i predstavlja kontinuirano praćenje odrastanja deteta. S tim u vezi, radovi su skup interpretacija različitih osećanja koja ilustruju proces odrastanja i intervenciju autorke na njegove komponente (dokument, igra).

Dubravka Lazić diplomirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (1997), magistrirala na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu (2000), a doktorirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu iz uže naučne oblasti Filmologija (2013). Od 1998. godine je zaposlena na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Autor je brojnih samostalnih i učesnik grupnih izložbi u zemlji i u inostranstvu. Dobitnik je stipendija za stručni boravak i autor radova publikovanih u naučnim i stručno umetničkim publikacijama. Organizator je i saradnik na raznim manifestacijama, seminarima, izložbama, žiriranjima, radionicama i projektima. Dobitnik je nekoliko nagrada.

U okviru rada na Akademiji umetnosti u Novom Sadu radi kao šef katedre za Nove likovne medije i Fotografiju (2007-2012) i kao prodekan za umetnički rad (od 2012). Predsednik je Stručnog veća za humanističke nauke i umetnost Univerziteta u Novom Sadu.