Prethodne izložbe. Od 2014.

Dijalog - Željan Pavić i Mihailo Petković

Otvaranje izložbe: 27. oktobar 2015. u 19:00
Izložba je otvorena do: 27. novembar 2015.

Dvojica umetnika Željan Pavić i Mihailo Petković u svome slikarstvu, kao i u sklupturi (Petković) imaju podudarnosti, više tehničke prirode, bliske enformelskom načinu građenja slike, ali različitog estetskog pristupa i likovnog senzibiliteta. Kako je naziv ove izložbe Dijalog, možemo reći da ovde imamo dve vrste dijaloga: njihov međusobni, kao i njihov zajednički dijalog sa "istorijskim" enformelom. Enformel po svojim tehničkmim karakteristikama, dozvoljava mogućnost stalne "prepravke" i "bogaćenje" izraza, kada umetnik shvata suštinu enformela.

Mrtva priroda u umetnosti posle Drugog svetskog rata, na primerima iz Poklon zbirke Rajka Mamuzića i zbirke Bogdanović

Otvaranje izložbe: 9. oktobar 2015. u 13:00
Izložba je otvorena do: 9. novembar 2015.

Motiv mrtve prirode (la nature morte) kao prikaz neživih predmeta je imao vrlo značajno mesto u istoriji umetnosti. Pojavio se još u antičko vreme. Posebno interesovanje za njega su pokazivali renesansni umetnici. Od epohe baroka je bio samostalna tema koju su sa naročitom pažnjom negovali flamanski i holanski majstori slikarstva.

Izložba Branimira Karanovića - Grafika i/ili fotografija

Otvaranje izložbe: 28. septembar 2015. u 19:00
Izložba je otvorena do: 23. oktobar 2015.

Branimir Karanović je diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti 1974. u klasi prof. Božidara Džmerkovića u Beogradu. Magistrirao grafiku 1976. na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi prof. Marka Krsmanovića. Od 1978. do 1997. profesor je fotografije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a od 1996. profesor je fotografije na grafičkom odseku Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu.