Prethodne izložbe. Od 2014.

Izložba Halila Tikveše pod nazivom "Radovi na papiru (crteži, grafike, tempere: 1961 – 2016)"

Otvaranje izložbe: 14. novembar 2016. u 13:00
Izložba je otvorena do: 14. decembar 2016.
Govori: mr Lazar Marković

Halil Tikveša je diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu 1961. i magistrirao 1964. godine. Od 1976. do odlaska u penziju (2000. godine) radio je kao profesor za predmet grafika-crtanje na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Od 2013. godine je u statusu profesora emeritusa Univerziteta u Novom Sadu.

Slike i crteži Ljubomira Vučinića

Otvaranje izložbe: 23. oktobar 2016. u 19:00
Izložba je otvorena do: 10. novembar 2016.
Govore: Sava Stepanov i mr Lazar Marković

Ljubomir Vučinić (1956). Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu završio je osnovne i magistarske studije grafike. Od 2005. godine na istoj instituciji u zvanju vanrednog profesora za oblast crtež.

Promocija monografije i izložba Zorana Petrovića

Otvaranje izložbe: 22. septembar 2016. u 19:00
Izložba je otvorena do: 10. oktobar 2016.
Govore: Sava Stepanov, mr Lazar Marković i autorke monografije Nada Stanić i Zorica Lambeta

Zoran Petrović (1921, Sakule – 1996, Beograd). Akademiju likovnih umetnosti je završio u Beogradu 1948. godine, a specijalni tečaj u klasi Đorđa Andrejevića Kuna 1949. na istoj Akademiji. Pedagoškim radom se bavio na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu od 1949. do 1986. godine, gde je predavao crtanje i slikanje.