Prethodne izložbe. Od 2014.

BONJOUR l’EUROPE - Primeri intimizma i privatnosti hrvatskog modernizma iz privatne zbirke Dagmar Meneghello (sakupljene od 1967 – 2017)

Svečano otvaranje izložbe i koktel: 3. mart 2017. u 19:30
Izložba je otvorena do: 3. april 2017.
Podrška: Hrvatski građanski savez, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Muzej savremene umetnosti Vojvodine.

Izložba "BONJOUR l’EUROPE: Primeri intimizma i privatnosti hrvatskog modernizma iz privatne zbirke Dagmar Meneghello" preispituje funkcije privatnosti i intimizma, problematiziranjem utopijskih zahteva umetnosti ranog modernističkog slikarstva u Hrvatskoj i transfera privatnosti u kulturu. Projekat otkriva privatne veze umetnika sa kolekcionarom i modele njihovih ukrštanja u umetničkim radovima, ali i uspostavljanje modela saradnje, razumevanja sličnosti, razlika, rešenja te dekonstrukcije jednog modela zatvaranja koji opterećuje naše istorije i postavlja nov kulturni model koji pojmove savremenog društva razume kao vrednosti Evropske unije, vrednosti u razlikama.

Izložba radova malog formata umetnika Slovaka koji žive u Vojvodini i Srbiji

Otvaranje izložbe: 20. decembar 2016. u 19:00
Izložba je otvorena do: 20. januar 2017.

Izložba radova malog formata umetnika Slovaka koji žive u Vojvodini i Srbiji po drugi put se održava u Galeriji likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića u Novom Sadu. Očigledna je tendencija inicijatora izložbe da se ona pretvori u svakogodišnju prezentaciju novih radova iz ateljea slovačkih umetnika. Tako nas i ova manifestacija uverava u postojanje volje unutar slovačke manjinske zajednice da se afirmišu aktivni likovni stvaraoci i njihova dela; da se podstiče kontinuirano delovanje slovačkih umetnika; da se permanentno sagledavaju ostvareni rezultati; da se ukazuje na dosegnute domete umetnika koji aktivno učestvuju u aktuelnostima vojvođanske i srpske umetnosti; da se ukazuje na autentičnost slovačkog kulturnog i umetničkog identiteta u Srbiji.

Izložba Halila Tikveše pod nazivom "Radovi na papiru (crteži, grafike, tempere: 1961 – 2016)"

Otvaranje izložbe: 14. novembar 2016. u 13:00
Izložba je otvorena do: 14. decembar 2016.
Govori: mr Lazar Marković

Halil Tikveša je diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu 1961. i magistrirao 1964. godine. Od 1976. do odlaska u penziju (2000. godine) radio je kao profesor za predmet grafika-crtanje na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Od 2013. godine je u statusu profesora emeritusa Univerziteta u Novom Sadu.