Prethodne izložbe. Od 2014.

Izložba radova iz zbirke Međunarodnog trijenala grafike, Beograd

Otvaranje izložbe: 4. novembar 2015. u 19:00
Izložba je otvorena do: 3. decembar 2015.

Članovi grafičke sekcije Udruženja likovnih umetnika Srbije, u želji da u Beogradu prirede izložbu koja bi pružila uvid u savremene svetske tokove iz oblasti grafike, inicirali su 2011. godine Međunarodno trijenale grafike. Ova manifestacija ima za cilj da srpsku grafiku, koja je odavno stekla značajan ugled na svetskoj likovnoj sceni, postavi na realnu poziciju u međunarodnoj mreži institucija koje neguju ovu umetničku disciplinu.

Dijalog - Željan Pavić i Mihailo Petković

Otvaranje izložbe: 27. oktobar 2015. u 19:00
Izložba je otvorena do: 27. novembar 2015.

Dvojica umetnika Željan Pavić i Mihailo Petković u svome slikarstvu, kao i u sklupturi (Petković) imaju podudarnosti, više tehničke prirode, bliske enformelskom načinu građenja slike, ali različitog estetskog pristupa i likovnog senzibiliteta. Kako je naziv ove izložbe Dijalog, možemo reći da ovde imamo dve vrste dijaloga: njihov međusobni, kao i njihov zajednički dijalog sa "istorijskim" enformelom. Enformel po svojim tehničkmim karakteristikama, dozvoljava mogućnost stalne "prepravke" i "bogaćenje" izraza, kada umetnik shvata suštinu enformela.