Prethodne izložbe. Od 2014.

Još jedan pogled na svet - Izložba slika i crteža dece sa autizmom

Otvaranje izložbe: 3. jul 2014. u 18:00

Najpre moramo definisati autizam kao posebnost (isključujuću termin bolest), ali i izbeći preterano zalaženje u medicinsko-psihijatrijski i psihološki aspekt, jer ovoj temi ne prilazimo iz aspekta ovih nauka, ali svakako se moramo poslužiti njima do one mere da nam termin autizam bude jasan, ali ne i previše stručan. Najkompromisnije rešenje je poslužiti se delom podataka o ovoj posebnosti, koji se nalaze u Vikipediji.