O Galeriji likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića

Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića osnovana je 15. decembra 1972. godine na osnovu Ugovora o poklonu kolekcionara Rajka Mamuzića. Smeštena je vili porodice Radulović, u ulici Vase Stajića broj 1, u Novom Sadu. Za javnost je otvorena 23. oktobra 1974. godine.

Osnovni fond Zbirke predstavlja jedinstven pregled srpske umetnosti, nastale u prvim  decenijama posle Drugog svetskog rata. Njen "karakter i razmere", odredio je sam kolekcionar, "izborom i brojem umetnika"[1], a njenu umetničku vrednost potvrdili su naši najeminentniji istoričari umetnosti.

Osnovni fond Zbirke čine dela 35 umetnika prve posleratne generacije, sa akcentom na umetnost Zadarske, Decembarske i Beogradske grupe i delimično Jedanaestorice. U trenutku osnivanja Osnovni fond Zbirke je obuhvatao 438 umetničkih dela, slika, skulptura, crteža, grafika i tapiserija. Zahvaljujući kasnijim poklonima kolekcionara, ali i umetnika i njihovih porodica fond se popunjavao. Od umetničkih dela pristiglih u Galeriju posle smrti kolekcionara, osnovana i proširena Zbirka Osnovnog fonda. Danas obe sadrže 933 umetnička dela.[2]

Umetnici sabrani u Osnovni fond Zbirke imali su značajne uloge u našoj savremenoj umetnosti. Mnogi su bili profesori Likovnih akademija, a sedmoro članovi SANU-a (Mladen Srbinović, Nikola Janković, Mića Popović, Ljubica Sokić, Milorad Bata Mihailović, Petar Omčikus i Stojan Ćelić). Njihova dela se čuvaju i izlažu u svim našim značajnijim muzejima i galerijama.