Vesti

Predavanje dr Nikole Kajteza

Sreda, 7. mart 2018. godine. Predavanje dr Nikole Kajteza "Veliki lanac bića". Autor tumači svoju novu revolucionarnu filozfsku kategoriju entropije (2. zakon termodinamike). Program počinje u 19:00.

Predavanje je će biti održano povodom promocije autorove knjige "Enciklopedija filozofskih nauka" (izdavač: Zavod za kulturu Vojvodine), dobitnika Specijalnog priznanja za knjigu na 62. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga 2017. godine.