Vesti

Predavanje dr Nikole Kajteza

Sreda, 7. mart 2018. godine. Predavanje dr Nikole Kajteza "Veliki lanac bića". Autor tumači svoju novu revolucionarnu filozfsku kategoriju entropije (2. zakon termodinamike). Program počinje u 19:00.